lek. med. Michał Walczak

Informacje

Jest rezydentem ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz asystentem w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. Wiktora Degi Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Od 2016 roku należy do Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i uczestniczy w corocznych zjazdach PPOS. Od 2021 roku jest członkiem Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTO oraz członkiem PTArtro.

Przyjmuje pacjentów w każdym wieku, skupiając się na rozmowie, badaniu i ocenie narządu ruchu. Dba, aby pacjenci czuli się swobodnie w gabinecie oraz w pełni zrozumieli istotę swojej choroby. Jak sam mówi "Priorytetem jest dobranie planu leczenia odpowiedniego dla każdego pacjenta".

Wykonuje również kompleksowe badanie dziecka z uwzględnieniem rozwoju narządu ruchu oraz USG stawów biodrowych u niemowląt.

 • Ortopedia

Szanowni Pacjenci,
Zapraszamy na konsultacje LEKARZA REHABILITACJI - lek.med. Doroty Hornung

lek. med. DOROTA HORNUNG - lekarz specjalista rehabilitacji medycznej; absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej, od 1994r. pracuje w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie , początkowo na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dziecięcej, jako lekarz anestezjolog , od 2004r. w Przychodni Kompleksowej Rehabilitacji. Współpracuje również podmiotami takimi jak Centrum Fizjoterapii Tatiana Zdesenko oraz Zespół Opieki Zdrowotnej w Polanowie.

W 2009 r. uzyskała tytuł specjalisty rehabilitacji medycznej.
Ustala schemat postępowania rehabilitacyjnego oraz leczenie farmakologiczne w przypadku:
• chorób zwyrodnieniowych kręgosłupa z dyskopatiami i przepuklinami
• zespołów bólowych korzeniowych
• chorób zwyrodnieniowych stawów barkowych , biodrowych , kolanowych
• stanów pourazowych, pooperacyjnych układu ruchu
• niedowładów po udarach mózgu
• obrzęków limfatycznych po zabiegach mastektomii

Rehabilitacja medyczna jest kompleksowym działaniem , które zmierza do poprawy kondycji oraz sprawności fizycznej osoby chorej lub pacjenta po operacjach, zabiegach czy urazach. Celem jej działania jest przywrócenie lub pomoc w osiągnięciu maksymalnie najlepszej sprawności , która umożliwi choremu na samodzielne funkcjonowanie, powrót do pracy czy do części obowiązków wykonywanych przed chorobą .
Zakres i sposób rehabilitacji zależy od stanu i potrzeb pacjenta.
Pacjenci po urazach i chorobach neurologicznych wymagają rehabilitacji neurologicznej, pacjenci ortopedyczni potrzebują pomocy przed planowanymi zabiegami operacyjnymi oraz po przebytym leczeniu , po urazach ,w stanach przeciążeniowych, po usunięciu unieruchomienia gipsowego. Rehabilitacja pomocna jest również w leczeniu obrzęków limfatycznych , zwłaszcza u pacjentek po mastektomii. W skład rehabilitacji wchodzą różne zabiegi fizjoterapeutyczne , czyli kinezyterapia – leczenie ruchem oraz zabiegi fizykalne/ laseroterapia , elektroterapia, hydroterapia , krioterapia , leczenie polem magnetycznym czy ultradźwiękami.
Program i schemat leczenia rehabilitacyjnego ustala i kontroluje lekarz rehabilitacji medycznej


Rejestracja telefoniczna: 94 347 74 61 / 602 776 267
lub mailowa : rejestracja@stanmed.pl ,
od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 18:00.
Zapraszamy!

Szanowni Pacjenci,
Zapraszamy na konsultacje RADIOLOGA - Dr Katarzyny Stanisławskiej - konsultacje z zakresu neuroradiologii zabiegowej, w szczególności: tętniaki mózgu i naczyniaki mózgu.

Dr n. med. Katarzyna Stanisławska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa. Pracuje w Szpitalach Klinicznych w Poznaniu. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim diagnostyką obrazową i leczeniem wewnątrznaczyniowym chorób naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń mózgowych. Jest autorką i współautorką prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Katarzyna Stanisławska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz towarzystw europejskich i światowych z zakresu radiologii ogólnej i radiologii interwencyjnej.


Rejestracja telefoniczna: 94 347 74 61 / 602 776 267
lub mailowa : rejestracja@stanmed.pl ,
od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 18:00.
Zapraszamy!


Szanowni Pacjenci,
Zapraszamy na konsultacje ORTOPEDY DZIECIĘCEGO - Dr Joanna Kraśny.

Dr Joanna Kraśny
Specjalista ortopedii i traumatologii narządów ruchu u dzieci- Jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Pracuje w Klinice Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej w Ortopedyczno-Rehabilitacyjnym Szpitalu Klinicznym im. W. Degi w Poznaniu.
Dr Joanna Kraśny jest wykładowcą akademickim Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, a także członkiem Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatologii.
Systematycznie uczestniczy w szkoleniach w Polsce i za granicą, w dziedzinie ortopedii dziecięcej i diagnostyki ultrasonograficznej, szczególnie z zakresu badania stawów biodrowych u niemowląt.
W kręgu zainteresowań dr Joanny Kraśny znajdują się neuroortopedia (mózgowe porażenie dziecięce), wady rozwojowe (stopy końsko-szpotawe) oraz diagnostyka chodu.


Rejestracja telefoniczna: 94 347 74 61 / 602 776 267
lub mailowa : rejestracja@stanmed.pl ,
od poniedziałku do piątku w godz: 8:00 - 18:00.
Zapraszamy!

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące badania ultrasonograficznego stawów biodrowych u niemowląt.

Sprawdź na czym polega dysplazja stawu biodrowego.

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego

 • oznacza nieprawidłowe relacje anatomiczne elementów składających się na staw biodrowy, tj. głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego
 • jest to wada stawu biodrowego, która powstaje najczęściej w okresie płodowym
 • pośród najważniejszych przyczyn powstawania tej wady można wymienić czynniki mechaniczne, genetyczne i hormonalne
 • do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia choroby zalicza się: płeć żeńską, położenie miednicowe, małowodzie, występowanie dysplazji stawu biodrowego w rodzinie oraz dużą masę urodzeniową u dziecka
 • wady towarzyszącymi dysplazji stawu biodrowego to najczęściej przywiedzenie przodostopia lub kręcz szyi

  W celu prawidłowego rozpoznania dysplazji stawu biodrowego:
 • zaleca się wykonanie badania USG stawów biodrowych, aby umożliwić wykrycie nieprawidłowości stawu biodrowego u dzieci, a także podjęcia wczesnego leczenia
 • badanie kliniczne noworodka jest niezbędne
 • badanie ultrasonograficzne nie jest bolesne ani szkodliwe dla dziecka
 • badanie USG umożliwia ocenę struktur chrzęstnych i ich relacji w stawie biodrowym
 • pierwsze badanie USG stawów biodrowych (jeżeli nie wykryto nieprawidłowości podczas badania klinicznego po porodzie) należy wykonać między 4 a 6 tygodniem życia; drugie badanie - po kolejnych 6 tygodniach

  Profilaktyka jest najlepszą metodą leczenia!