Holter EKG

Badanie pracy serca metodą Holtera pozwala rejestrować czynność elektryczną serca przez całą dobę. Pozwala na diagnostykę zaburzeń rytmu serca, zmian niedokrwiennych oraz pauz w pracy serca, które wystąpią w trakcie rejestracji. Dzięki badaniu można wykryć przyczynę lub monitorować leczenie takich chorób, jak:

  • omdlenia i utraty przytomności pochodzenia sercowego,
  • zaburzenia rytmu serca, w tym bloki przewodzenia i pauzy w pracy serca wymagające leczenia za pomocą wszczepienia stymulatora serca.