Testy alergologiczne

Testy skórne, czyli wystandaryzowane badanie reaktywności skóry na alergeny, są podstawą współczesnej praktycznej diagnostyki alergologicznej. Dodatni wynik testu jest dowodem istnienia swoistego uczulenia skóry na alergen. Wyróżnia się kilka rodzajów testów skórnych w zależności od rodzaju czynnika prowokującego skórę, sposobu podania do skóry oraz czasu odczytu wyniku.

W diagnostyce alergologicznej wykorzystujemy:

  • punktowe testy skórne,
  • testy śródskórne
  • naskórkowe testy płatkowe.

    Roztwory alergenów nakłada się na nie zmienioną chorobowo skórę przedramion oraz górnej części pleców.

    Testy skórne wykonuje w gabinecie zabiegowym pielęgniarka lub lekarz. Łatwość oraz bezpieczeństwo sprawiły, ze jest to badanie podstawowe w wykrywaniu uczuleń. Wybierając alergeny do testowania należy określić obraz kliniczny oraz epidemiologię uczuleń na poszczególne alergeny w danym regionie oraz wiek chorego. Ocenę wyniku testu z alergenem dokonuje się po upływie 15-20 minut od nakłucia.

    Testy skórne należy wykonywać w okresie remisji objawów choroby, kiedy chory nie przyjmuje leków przeciwhistaminowych.