Badanie USG bioderek

Przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące badania ultrasonograficznego stawów biodrowych u niemowląt. Sprawdź na czym polega dysplazja stawu biodrowego.

Rozwojowa dysplazja stawu biodrowego

 • oznacza nieprawidłowe relacje anatomiczne elementów składających się na staw biodrowy, tj. głowy kości udowej oraz panewki stawu biodrowego
 • jest to wada stawu biodrowego, która powstaje najczęściej w okresie płodowym
 • pośród najważniejszych przyczyn powstawania tej wady można wymienić czynniki mechaniczne, genetyczne i hormonalne
 • do czynników zwiększających ryzyko wystąpienia choroby zalicza się: płeć żeńską, położenie miednicowe, małowodzie, występowanie dysplazji stawu biodrowego w rodzinie oraz dużą masę urodzeniową u dziecka
 • wady towarzyszącymi dysplazji stawu biodrowego to najczęściej przywiedzenie przodostopia lub kręcz szyi

  W celu prawidłowego rozpoznania dysplazji stawu biodrowego:
 • zaleca się wykonanie badania USG stawów biodrowych, aby umożliwić wykrycie nieprawidłowości stawu biodrowego u dzieci, a także podjęcia wczesnego leczenia
 • badanie kliniczne noworodka jest niezbędne
 • badanie ultrasonograficzne nie jest bolesne ani szkodliwe dla dziecka
 • badanie USG umożliwia ocenę struktur chrzęstnych i ich relacji w stawie biodrowym
 • pierwsze badanie USG stawów biodrowych (jeżeli nie wykryto nieprawidłowości podczas badania klinicznego po porodzie) należy wykonać między 4 a 6 tygodniem życia; drugie badanie - po kolejnych 6 tygodniach

  Profilaktyka jest najlepszą metodą leczenia!