Badanie USG Doppler żył i tętnic

USG metodą Dopplera jest badaniem ultrasonograficznym, nieinwazyjnym, wykorzystującym tzw. zjawisko Dopplera do oceny przepływów w naczyniach krwionośnych.

Badanie to jest niezastąpione w diagnostyce zaburzeń układu krążenia i oceny jego drożności. Wykorzystywane jest w sytuacjach klinicznych wymagających diagnostyki układu naczyniowego. Badanie ultrasonograficzne Doppler jest prostą, bezpieczną metodą badania, którą stosuje się także w badaniach profilaktycznych. Przygotowanie do badania nie jest potrzebne.


Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska tętnic szyjnych i kręgowych pozwala na:
 • ocenę przepływu krwi w odcinkach zewnątrzczaszkowych tj. szyjnych i kręgowych;
 • ocenę zwężenia (miażdżycowe, pozapalne, pourazowe, zespoły uciskowe) w/w tętnic;
 • restenozy (badania po zabiegach operacyjnych, implantacji stentów wewnątrznaczyniowych);
 • ocenę kompleksu intima-media oraz blaszki miażdżycowej;
 • ocenę szerokości tętnic i ciągłości ich ścian;
 • analizę kierunku przepływu krwi w naczyniach.

  Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń żylnych kończyn dolnych pozwala na:
 • ocenę obecności świeżej zakrzepicy żylnej;
 • diagnostykę przewlekłego procesu zakrzepowego i monitorowanie jego leczenia;
 • określenie szerokości naczyń (żylaki) ich przebiegu i prędkości przepływu krwi;
 • analizę czynnościową zastawek żylnych – niezbędne do oceny stanu układu żylnego oraz prognozowania jego wydolności.

  Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska naczyń tętniczych kończyn dolnych pozwala na:
 • analizę przeszkód przepływu krwi ich wielkości i lokalizacji;
 • badanie rodzaju blaszki miażdżycowej – prognozowanie dalszego zachowania się blaszki (dynamiki jej rozwoju);
 • ocenę stopnia niedokrwienia tkanek obwodowych;
 • oceny szerokości naczynia i ciągłości jego ściany;
 • analizą tętniaków, przetok jatrogennych i innych uszkodzeń ściany naczyń obwodowych.

  Diagnostyka ultrasonograficzna Dopplerowska struktur naczyniowych jamy brzusznej pozwala na:
 • wykrywanie i monitorowanie tętniaków aorty brzusznej i naczyń biodrowych oraz ocenę ewentualnych powikłań (tętniak rozwarstwiający, skrzepliny, zespół Ormonda);
 • wykrywanie i ocenę zmian miażdżycowych w aorcie brzusznej jako głównej przyczyny rozwoju zespołu Leriche'a;
 • diagnostykę ostrego i przewlekłego niedokrwienia krezki, wykrywanie tętniaków naczyń trzewnych (głównie tętnicy śledzionowej i wątrobowej);
 • monitorowanie pacjentów po zabiegach na aorcie brzusznej – ocena stengraftów, protez naczyniowych;
 • diagnostykę zakrzepicy: żyły głównej dolnej, układu żył biodrowych, żyły wrotnej, żył nerkowych, śledzionowej oraz żył wątrobowych – ocenę skuteczności leczenia i monitorowanie powikłań.