USG piersi

Ultrasonografia jest podstawową, nieinwazyjną metodą diagnostyczną wyczuwalnych, zmian o charakterze gruczolakowłókniaków i torbieli występujących najczęściej kobiet przed 35 rokiem życia.

Badanie jest także podstawową metodą obrazowania gruczołów piersiowych u kobiet w ciąży, u których badanie mammograficzne jest przeciwwskazane. USG wykorzystywane jest u pacjentek stosujących hormonalną terapię zastępczą, u których wartość diagnostyczna mammografii jest niższa ze względu na dużą ilość tkanki gruczołowej.

U kobiet powyżej 35 roku życia usg stanowi komplementarną do mammografii metodę diagnostyczną zmian łagodnych i złośliwych, także metodę kontroli piersi po zabiegach operacyjnych, po wszczepionych implantach, a także po chemio- i radioterapii.

Badania USG gruczołu piersiowego wykonuje się także u mężczyzn oraz dzieci, badanie pozwala na diagnostykę wszelkich zgrubień piersi- guzów łagodnych, złośliwych, ginekomastii.


USG piersi:
  • określenie charakteru zmiany (lita czy torbielowata) wyczuwalnej palpacyjnie lub wykrytej w badaniu mammograficznym;
  • ocena wyczuwalnej palpacyjnie zmiany w sutkach o gęstym utkaniu z prawidłową mammografią;
  • ocena zmiany, która z powodu lokalizacji nie została uwidoczniona w mammografii, kontrola piersi po aspiracji zawartości torbieli, przed i po cienkoigłowej biopsji aspiracyjnej;
  • lokalizacja zmiany przed zabiegiem operacyjnym;
  • diagnostyka zmian łagodnych włóknisto-torbielowatych (mastopatia, fibroso-cystica, adenosis sclerosans);
  • duża czułość w wykrywaniu ropni w sutkach objętych zapaleniem;
  • diagnostyka guzów liściastych, brodawczaków wewnątrzprzewodowych.