USG płuc i opłucnej

Usg płuc to innowacyjna metoda badania miąższu płucnego. Jego głównymi zaletami jest brak narażenia na promieniowanie jonizujące używane m.in. przy wykonywaniu zdjęć rtg oraz dokładność porównywalna do tomografii komputerowej. Głównym zastosowaniem usg płuc są ostre stany zagrażające życiu takie jak odma opłucnowa, krwawienie do jamy opłucnowej, zatorowość płucna, obrzęk płuc czy stłuczenie płuca. Z powodzeniem jednak metodę tą wykorzystuje się do wykrywania zwiększonej ilości płynu w jamach opłucnowych oraz podopłucnowych zagęszczeń miąższu płucnego świadczących o zapaleniu płuc.

Badanie usg zyskuje coraz większą popularność zarówno w lecznictwie wysoko specjalistycznym jak i w podstawowej opiece zdrowotnej i staje się metodą pierwszego wyboru w wykrywaniu zapaleń płuc u dzieci i kobiet w ciąży ze względu na swój brak szkodliwości. Mimo ogromnych zalet badanie usg płuc tak jak inne metody ma również swoje ograniczenia – nie pozwala ono ocenić struktur położonych głęboko o ile patologia nie szerzy się na partie powierzchowne. Uważa się jednak, że 97,5 % zmian istotnych klinicznie ma kontakt z powierzchnia opłucnej i jest widoczna w usg. Badanie usg płuc oraz rtg uzupełniają się wzajemnie. W pewnych sytuacjach klinicznych USG płuc jest lepszym wyborem, w innych to badanie rentgenowskie pozwoli postawić trafną diagnozę. Znajomość zalet i ograniczeń każdej z metod pozwala lekarzowi podjąć decyzję jakie badanie będzie odpowiedniejsze dla konkretnego pacjenta.