Konsultacje profesorskie patronat

adres:
ul. Staszica 8a,
Koszalin 75-449
Czynne: 08:00 - 18:00
email: 
rejestracja@stanmed.pl
telefon / fax:
+48 94 347 74 61 / 60
telefon kom.:
+48 602 776 267
 
Stan-Med Chirurgia ogólna i naczyniowa
Wacław Majewski
Prof. dr hab. n. med.

Wacław Majewski

Kierownik II Katedry Chirurgii Kliniki Chirurgii Ogólnej i  Naczyń Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w  Poznaniu. Profesor Wacław Majewski posiada specjalizację z  zakresu: chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i  angiologii.

Jest członkiem wielu Towarzystw Naukowych i  autorem ponad 400 prac naukowych, głównie z  dziedziny chorób naczyń. Profesor pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w  dziedzinie angiologii.

 

Chirurgia ogólna i naczyniowa

 

Terminy:

 

Prof. dr hab. n. med.

Wacław Majewski

 

Terminypiątek 20 maja  2016

Terminypiątek 17 czerwca  2016

Terminypiątek 22 lipca  2016

Terminypiątek 19 sierpnia  2016

Terminypiątek 28 września  2016

Terminypiątek 28 października  2016

Terminypiątek 24 lutego  2017

Terminypiątek 28 lipca  2017

Terminypiątek 15 września  2017

Terminypiątek 27 października  2017