Kardiologia


Lek. med. Krzysztof Jarząbek

Informacje

Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi oraz specjalista w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz kardiologii. Od 2003r. pracuje w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. W kręgu jego szczególnych zainteresowań mieści się leczenie chorób układu krążenia, diagnostyka i leczenie zaburzeń rytmu serca.

  • Kardiologia

Lek. med. Agata Pawelska-Buczeń

Informacje

Ukończyła studia na Pomorskim Uniwersytecie w Szczecinie w 2003 roku. Tytuł specjalisty chorób wewnętrznych uzyskała w 2011 roku, a w 2016 roku również specjalisty w dziedzinie Kardiologii. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. W zakresie szczególnych zainteresowań lek. Agaty Pawelskiej-Buczeń leży echokardiografia. Jest członkiem Sekcji Echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego – czynnie uczestniczy w warsztatach, szkoleniach i konferencjach z zakresu echokardiografii. Pracuje w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie.

  • Kardiologia

Lek. med. Karolina Zakutyńska – Kowalczyk

Informacje

Absolwenta Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Studia medyczne ukończyła w 2003 roku. W 2011 roku ukończyła z wyróżnieniem tytuł specjalisty chorób wewnętrznych, a w 2016 tytuł kardiologa. Jest członkiem polskiego Towarzystwa Kardiologicznego z wyszczególnieniem Sekcji Echokardiografii oraz European Association of Cardiovascular Imaging. Pracuje w Oddziale Kardiologii Szpitala Wojewódzkiego w Koszalina. W kręgu jej szczególnych zainteresowań znajduje się diagnostyka internistyczno-kardiologiczna oraz echokardiografia.

  • Kardiologia