Logopedia


mgr Anna Feczko

Informacje

Magister Anna Feczko jest oligofrenopedagogiem, dyplomowanym logopedą z zakresu logopedii specjalnej, dyplomowanym neurologopedą.

Posiada umiejętności w zakresie:

 • pracy metodą werbo – tonalną z małymi dziećmi,
 • pracy z dziećmi rozszczepowymi wraz z rehabilitacją,
 • pracy metodą audytywno – werbalną z dziećmi z uszkodzonym słuchem,
 • pracy z dziećmi afatycznymi
 • praca z osobami dorosłymi, po urazach, wymagającymi usprawniania w zakresie komunikacji
 • kształtowania i rozwoju mowy w razie jej braku u dzieci i dorosłych,
 • usuwania różnych zaburzeń i patologii w mowie,
 • ukształtowania sprawności językowej u dzieci i dorosłych,
 • metodyki grupowych zajęć kompensacyjno – wyrównawczych i relaksacyjnych w ramach logopedii specjalalnej,
 • przeprowadzania diagnozy profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytem rozwojowym w wieku od 0 -12 lat,
 • stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowo,
 • pracy metodą G. Dennisona – usprawnianie umysłu i ciała,
 • stymulacji rozwoju mowy u dzieci w wieku przedszkolnym.
 • Wykształcenie:

 • Uniwersytet Gdański – studia podyplomowe na Wydziale Neurologopedii i Logopedii Specjalnej – specjalność neurologopedia
 • Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie – studia podyplomowe – specjalność oligofrenopedagogika
 • Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – podyplomowe Studia Pedagogiki Specjalnej na Wydziale Studiów Edukacyjnych – specjalność logopedia
 • Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej – studia magisterskie na kierunku filologia polska
 • Zespół Kolegiów Nauczycielskich w Koszalinie – licencjat - kierunek Język Polski
 • Szkolenia specjalistyczne:

 • Szkolenia I i II stopnia w zakresie metody werbo – tonalnej, praca z małymi dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy
 • Globalna diagnoza profilu psychoedukacyjnego dzieci z deficytem rozwojowym w wieku od 0 – 12 lat
 • Metody i formy stymulacji sensorycznej w rewalidacji osób upośledzonych umysłowego
 • Neurokinezjologia edukacyjna G. Dennisona
 • Kursy języka migowego I i II stopnia dla pracowników służb społecznych
 • Kurs metody behawioralnej w ramach rehabilitacji dzieci ze spektrum autyzmu
 • Terapia metodą audytywno – werbalną – cele, techniki, strategie
 • Trzyczęściowe planowanie interwencji w terapii pozycji oralnej.
 • Kurs Terapii ręki.
 • Zakres świadczonych usług:

 • Poradnictwo wcześniacze
 • Wczesna interwencja logopedyczna - praca z noworodkami
 • Masaż logopedyczny (masaż neuromotoryczny i masaż sensomotoryczny)
 • Stymulacja rozwoju mowy
 • Usuwanie wad wymowy
 • Mowa bezdźwięczna
 • Nosowanie
 • Afazja, dysfazja, anartia, dyslogia
 • Praca z osobami dorosłymi - diagnostyka i leczenie
 • Zajęcia kompensacyjne
 • Praca z dziećmi:
  • z zaburzeniami autystycznymi
  • ADHD
  • z niepełnosprawnością intelektualną
  • ze sprzężonymi chorobami genetycznymi.
 • Wykorzystywane metody:

 • stymulacja oromotoryczna wg Roy Hill,
 • masaż neuromotoryczny Castillo Moralesa,
 • integracja odruchów twarzy,
 • masaż niemowlęcy Shantali,
 • werbalno-tonalna,
 • audytywno-werbalna,
 • stymulacja sensoryczna,
 • wykorzystywane elementy SI.
  • Logopedia