Diagnostyka Ultrasonograficzna


Lek. med. Martyna Kilian

Informacje

Absolwentka wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Obecnie lekarka w trakcie specjalizacji z radiologii i diagnostyki obrazowej.

Na co dzień pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala w Koszalinie, gdzie doskonali swoje umiejętności z zakresu różnych metod diagnostyki obrazowej, w tym szczególnie diagnostyki ultrasonograficznej (USG).

Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu radiologii oraz śledząc literaturę medyczną.

Członkini Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology).

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Magdalena Sobczak

Informacje

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Lekarz specjalista w dziedzinie Radiologia i diagnostyka obrazowa. Od 2012 roku związana z Zakładem Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemieniania Pańskiego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką obrazową w szczególności badaniami USG, USG Doppler oraz tomografią komputerową. Autorka prezentacji i prac naukowych z zakresu radiologii. Członek Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

dr n. med. Bartłomiej Rękawiecki

Informacje

Absolwent Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Uzyskał najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego w trakcie naboru na specjalizacje lekarskie w województwie zachodniopomorskim w 2017 roku. Osiągnął jeden z najlepszych wyników z Europejskiego Egzaminu Radiologicznego (European Diploma in Radiology) w Warszawie w 2022 roku. W 2022 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych.

Doświadczenie zawodowe zdobywa pracując w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Praca w szpitalu pozwala mu spotykać się na co dzień z szerokim spektrum przypadków klinicznych i nieustannie doskonalić swoje umiejętności z zakresu wszystkich metod diagnostyki obrazowej, w tym szczególnie diagnostyki ultrasonograficznej (USG).

Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego i Europejskiego Towarzystwa Radiologicznego (European Society of Radiology). Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach organizowanych przez Polskie i Europejskie Towarzystwo Radiologiczne oraz śledząc literaturę radiologiczną.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

lek. Marta Jamróz

Informacje

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej odbywała w Zakładzie Radiologii i Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie oraz w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej i Radiologii Interwencyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest członkiem Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego (PLTR).

W kręgu jej głównych zainteresowań znajduje się diagnostyka ultrasonograficzna. Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach i szkoleniach z zakresu radiologii oraz śledząc na bieżąco literaturę fachową.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

lek. Justyna Pietroń

Informacje

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Obecnie w trakcie specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. M Kopernika w Koszalinie, gdzie na co dzień stale rozwija i poszerza swoją wiedzę z zakresu ultrasonografii oraz innych metod diagnostyki obrazowej. Członek Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Posiada certyfikat PLTR w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

lek. Marcin Kiszka

Informacje

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Piotr Dziwisz

Informacje

Absolwent wydziału lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w trakcie specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej. Na co dzień pracuje w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Wojewódzkiego im. M. Kopernika w Koszalinie, gdzie spotyka się z różnorodnymi przypadkami chorób u dorosłych oraz dzieci, co pozwala mu zdobyć cenne doświadczenie. Szeroko pojęta diagnostyka obrazowa, w tym USG to jego pasja. Regularnie podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w kursach oraz czytając literaturę medyczną.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Magdalena Glibowska

Informacje

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Obecnie w trakcie specjalizacji z Radiologi i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. M Kopernika w Koszalinie, gdzie zdobywa doświadczenie w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej oraz innych metod diagnostyki obrazowej. Dzięki kursom oraz śledzeniu literatury naukowej stale poszerza swoją wiedzę z różnych dziedzin radiologi. Członkini Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego. Na codzień zajmuje się badaniami zarówno dorosłych jak i dzieci.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna