Diagnostyka Ultrasonograficzna


dr n. med. Katarzyna Stanisławska

Informacje

Dr n. med. Katarzyna Stanisławska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 rok uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa. Pracuje w Szpitalach Klinicznych w Poznaniu. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim diagnostyką obrazową i leczeniem wewnątrznaczyniowym chorób naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń mózgowych. Jest autorką i współautorką prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Katarzyna Stanisławska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz towarzystw europejskich i światowych z zakresu radiologii ogólnej i radiologii interwencyjnej.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Magdalena Śliwa

Informacje

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Lekarz specjalista w dziedzinie Radiologia i diagnostyka obrazowa. Od 2012 roku związana z Zakładem Radiologii Klinicznej Szpitala Klinicznego Przemieniania Pańskiego w Poznaniu. Zajmuje się diagnostyką obrazową w szczególności badaniami USG, USG Doppler oraz tomografią komputerową. Autorka prezentacji i prac naukowych z zakresu radiologii. Członek Polskiego Towarzystwa Radiologicznego.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Aleksander Kaczmarek

Informacje

Lek. med. Aleksander Kaczmarek jest absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, lekarzem w trakcie specjalizacji w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej. W kręgu jego szczególnych zainteresowań znajduje się ultrasonografia. Na co dzień pracuje w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, gdzie spotyka się z wieloma przypadkami ultrasonograficznymi oraz wykonuje zabiegi pod kontrolą USG. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i sesjach naukowych z zakresu radiologii oraz ultrasonografii, w tym Naukowych Zjazdach Polskiego Towarzystwa USG. Posiada certyfikat Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie diagnostyki USG.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Hubert Sekular

Informacje

Lek. Hubert Sekular jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Universität Duisburg-Essen. Obecnie specjalizuje się w zakresie radiologii i diagnostyki obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. M. Kopernika w Koszalinie, gdzie posiadł znakomite umiejętności z zakresu różnych aspektów ultrasonografii. Posiada certyfikat Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie diagnostyki ultrasonograficznej. Uczestniczy w zjazdach Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego.

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna

Lek. med. Bartłomiej Rękawiecki

Informacje

Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, uzyskał najlepszy wynik z Lekarskiego Egzaminu Końcowego w trakcie naboru na specjalizacje lekarskie w województwie zachodniopomorskim. Obecnie w trakcie specjalizacji z Radiologii i Diagnostyki Obrazowej w Szpitalu Wojewódzkim im. Mikołaja Kopernika w Koszalinie. Praca w szpitalu pozwala mu spotykać się na co dzień z szerokim spektrum przypadków klinicznych. W kręgu jego głównych zainteresowań znajduje się diagnostyka ultrasonograficzna. Uczestniczy w Zjazdach Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego, którego jest aktywnym członkiem, oraz Polskiego Towarzystwa Ultrasonograficznego

  • Diagnostyka Ultrasonograficzna