USG jamy brzusznej

Badanie ultrasonograficzne (USG brzucha) jest najbardziej popularną, łatwo dostępną i mającą szerokie zastosowanie metodą w diagnostyce chorób jamy brzusznej.

USG jest całkowicie bezpieczne, bezbolesne i nie ma przeciwwskazań co do częstotliwości jego wykonywania, może być przeprowadzane w krótkich odstępach czasowych.
Badanie USG nie wymaga skomplikowanego przygotowania, daje możliwość szybkiej oceny stanów narządów jamy brzusznej i postawienia diagnozy już w trakcie wykonywania badania.


Najważniejsze punkty diagnostyczne:
 • wątroba, pęcherzyk i drogi żółciowe (ocena kształtu, wielkości, struktury miąższu oraz naczyń wewnątrzwątrobowych, obecność zmian ogniskowych w wątrobie np. torbieli, guzów, ropni);
 • pęcherzyk żółciowy (badanie obecności kamieni, guzów; ostrego i przewlekłego zapalenia);
 • trzustka (badanie obecności torbieli, nowotworów oraz ostrego lub przewlekłego zapalenia);
 • śledziona (ocena wielkości, budowy miąższu, zmiany patologiczne lub pourazowe narządu np. torbiele, zwapnienia, ropnie);
 • nerki i pola nadnerczowe (ocena prawidłowości kształtu, wielkości, rozpoznawanie wad wrodzonych, obecność zmian guzowych, kamieni, zastoju moczu (wodonercze);
 • naczynia krwionośne zaotrzewnowe (patologie aorty brzusznej, tętniaki, drożność żył);
 • śródbrzusze i węzły chłonne (badanie zmian patologicznych).

  Zalecenia w przygotowaniu do badania:
 • przed badaniem min. 6-8 godzin pozostać na czczo;
 • w przeddzień badania dieta powinna być lekkostrawna;
 • wskazane jest na 1 godzinę przed badaniem wypić 1-1,5 litra niegazowanego płynu (woda);
 • zalecane jest przedstawienie lekarzowi opisów poprzednich badań.