Radiologia zabiegowa


dr n. med. Katarzyna Stanisławska

Informacje

Dr n. med. Katarzyna Stanisławska jest absolwentką Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. W 2018 roku uzyskała tytuł specjalisty w dziedzinie radiologia i diagnostyka obrazowa. Pracuje w Szpitalach Klinicznych w Poznaniu. Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W codziennej praktyce zajmuje się przede wszystkim diagnostyką obrazową i leczeniem wewnątrznaczyniowym chorób naczyń, ze szczególnym uwzględnieniem chorób naczyń mózgowych. Jest autorką i współautorką prac naukowych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz wystąpień na konferencjach naukowych. Katarzyna Stanisławska jest członkiem Polskiego Towarzystwa Radiologicznego oraz towarzystw europejskich i światowych z zakresu radiologii ogólnej i radiologii interwencyjnej.

  • Radiologia zabiegowa